Thiết bị đo lưu lượng | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Công nghiệp

Thiết bị đo lưu lượng

Overview

Model MGG14C/MGG10C 4-wire type Converter

Model MGG14C/MGG10C 4-wire type Converter

Model MGG11_/MGG18_ 4-wire type Detector

Model MGG11_/MGG18_ 4-wire type Detector

Model MTG 2-wire type

Model MTG 2-wire type

Model MGS28U For Sanitary Use

Model MGS28U For Sanitary Use

Model NNK Open Channel Type

Model NNK Open Channel Type

Model AX22__ Inline type

Model AX22__ Inline type

Model AX24 Multi-variables Inline Vortex Flowmeter

Model AX24 Multi-variables Inline Vortex Flowmeter

Model MVF Micro Flow for Gas

Model MVF Micro Flow for Gas

Model NNK Open Channel Type

Model NNK Open Channel Type

Model MVC10_ Multivariable Air Flowmeter

Model MVC10_ Multivariable Air Flowmeter

Model MVC3__ Steam Flowmeter

Model MVC3__ Steam Flowmeter

Differential Pressure Transmitter with Flow Element (Orifices…)

Differential Pressure Transmitter with Flow Element (Orifices…)

Model CMG For Air, CNG, Natural Gas, LPG

Model CMG For Air, CNG, Natural Gas, LPG

Model CMS For Air, N2, O2, H2, Ar, CO2…

Model CMS For Air, N2, O2, H2, Ar, CO2…

Model MCS100 Mass Flow Sensor

Model MCS100 Mass Flow Sensor

Model F7Q Digital Mass Flow Controller

Model F7Q Digital Mass Flow Controller

Model F7M Micro Flowrate Liquid Flowmeter

Model F7M Micro Flowrate Liquid Flowmeter

See detail at group website

Chúng tôi cung cấp đa dạng thiết bị đo lưu lượng (theo nhiều nguyên tắc đo lường khác nhau) nhằm thỏa mãn các nhu cầu cụ thể của khách hàng cũng như đảm bảo dễ bảo dưỡng và phục vụ quá trình kiểm tra tiết kiệm năng lượng.

 

Đồng hồ lưu lượng loại điện từ

Đồng hồ đo lưu lượng loại Vortex

 

 

Đồng hồ đo lưu lượng loại chênh áp

 

 

Đồng hồ đo lưu lượng loại Thermal Mass