Cảm biến & Công tắc hành trình | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Công nghiệp

Cảm biến & Công tắc hành trình

Overview

General-Purpose Photoelectric Switches with Self-Contained Amplifier

General-Purpose Photoelectric Switches with Self-Contained Amplifier

Fiber Optic Switches

Fiber Optic Switches

Wet Process Switches and Optical Fiber Units

Wet Process Switches and Optical Fiber Units

High-Accuracy Position Sensors

High-Accuracy Position Sensors

Adjustable Proximity Sensor

Adjustable Proximity Sensor

Environment-Resistant Switches

Environment-Resistant Switches

DC2-Wire Regular Cylindrical Proximity Switches

DC2-Wire Regular Cylindrical Proximity Switches

DC2-Wire Cylindrical Long-Distance No-Polarity Proximity Switches

DC2-Wire Cylindrical Long-Distance No-Polarity Proximity Switches

DC2-Wire Spatter-Guarded Cylindrical Proximity Switches

DC2-Wire Spatter-Guarded Cylindrical Proximity Switches

Stainless Steel Sensing Face Proximity Switch

Stainless Steel Sensing Face Proximity Switch

DC2-Wire Environment-Resistant Cylindrical Proximity Switches

DC2-Wire Environment-Resistant Cylindrical Proximity Switches

 DC2-Wire Aluminum-Chip Resistant Cylindrical Proximity Switches

DC2-Wire Aluminum-Chip Resistant Cylindrical Proximity Switches

DC2-Wire Unshielded Cylindrical Proximity Switches

DC2-Wire Unshielded Cylindrical Proximity Switches

AC/DC2-wire Type Cylindrical Proximity Switches

AC/DC2-wire Type Cylindrical Proximity Switches

DC3-Wire Cylindrical Proximity Switches

DC3-Wire Cylindrical Proximity Switches

Amplifier-Contained Compact Proximity Switches

Amplifier-Contained Compact Proximity Switches

DC2-wire Square Proximity Switches

DC2-wire Square Proximity Switches

Vehicle-Mounted Square Proximity Switches

Vehicle-Mounted Square Proximity Switches

DC3-wire Square Proximity Switches

DC3-wire Square Proximity Switches

Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Compact Die-Cast Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Compact Die-Cast Limit Switches with Positive Opening Mechanism

Compact plastic limit switches with positive opening mechanism

Compact plastic limit switches with positive opening mechanism

General Purpose Compact Limit Switches

General Purpose Compact Limit Switches

 Spatter-Guarded Limit Switches

Spatter-Guarded Limit Switches

Ultra-Long Life, General-Purpose Compact Limit Switches

Ultra-Long Life, General-Purpose Compact Limit Switches

Outdoor Limit Switches

Outdoor Limit Switches

All Stainless Steel Limit Switches

All Stainless Steel Limit Switches

 Waterproof Vertical Type Limit Switches

Waterproof Vertical Type Limit Switches

Compact Horizontal Limit Switches

Compact Horizontal Limit Switches

Compact Horizontal Limit Switches (Rugged)

Compact Horizontal Limit Switches (Rugged)

Explosion-Proof Switches Compliant with IEC Standards

Explosion-Proof Switches Compliant with IEC Standards

Intelligent Earthquake Sensor

Intelligent Earthquake Sensor

Seismic Detector Model VBC7000

Seismic Detector Model VBC7000

See detail at group website

Chúng tôi cung cấp dải sản phẩm phong phú các loại cảm biến và công tắc hành trình cho đa dạng nhu cầu của khách hàng như: công tắc quang học, cảm biến tiệm cận, công tắc hành trình và cảm biến động đất.

 

 

 

 

 

 

 

Công tắc quang học

Cảm biến tiệm cận

Công tắc hành trình

Cảm biến động đất