Đội ngũ kỹ thuật | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Công nghiệp

Đội ngũ kỹ thuật

Cung cấp trọn bộ giải pháp kỹ thuật

 

Lĩnh vực của chúng tôi

Lập trình DCS (Distributed Control System)

Thiết kế và lập trình SCADA

  • Hệ thống điều khiển bằng PLC
  • Hệ thống điều khiển và giám sát bằng HMI.

Thiết kế, lập trình và cài đặt giải pháp IT

Tạo tài liệu thiết kế bằng CAD/3D-CAD

Chuyển từ tài liệu giấy sang tài liệu số.

Dịch tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Anh/tiếng Việt

 

Phạm vi công việc

Thiết kế cơ bản, thiết kế điều khiển chi tiết, thiết kế màn hình điều khiển

Cài đặt thuật toán điều khiển, chương trình tuần tự, màn hình điều khiển

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Test) , Kiểm thử cùng với khách hàng (FAT), Kiểm thử tại nhà máy (SAT), hỗ trợ kiểm thử và vận hành thử.

Đào tạo vận hành hệ thống

 

Các bên liên quan

Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các khách hàng toàn cầu về các lĩnh vực dầu khí, hóa chất, năng lượng, sản xuất giấy, thực phẩm…

 

 

Cung cấp chất lượng với quy trình quản lý dự án tốt nhất

 

vấn

Đề xuất/ước lượng

Lập kế hoạch thực hiện dự án

Đánh giá rủi ro

Bắt đầu dự án

Xác nhận phạm vi, lịch trình, tổ chức dự án

Tạo quy trình, kế hoạch kiểm soát chất lượng

Gia công

Lắp đặt

Báo cáo tiến độ

Cập nhật lịch trình

Báo cáo với khách hàng

Kiểm thử

Kiểm thử đơn vị (Unit Test)

Kiểm thử tích hợp hệ thống (System Test)

FAT/SAT

Dự án kết thúc

Đánh giá tổng quan dự án

Chia sẻ kinh nghiệm