Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Công nghiệp

Hệ thống điều khiển an toàn lò đốt

Overview

Model AUD300 Advanced Ultraviolet Flame Detector

Model AUD300 Advanced Ultraviolet Flame Detector

Model AUD100 Advanced Ultraviolet Flame Detector

Model AUD100 Advanced Ultraviolet Flame Detector

Model AUD500 Explosion-proof Advanced Ultraviolet Flame Detector

Model AUD500 Explosion-proof Advanced Ultraviolet Flame Detector

Model AFD100 Visible Light Flame Detector (Photo-diode type)

Model AFD100 Visible Light Flame Detector (Photo-diode type)

Model RX-R__ Burner Control Modules

Model RX-R__ Burner Control Modules

Model RX-L Burner Interlock Modules

Model RX-L Burner Interlock Modules

Model AUR455C Dynamic Self-Checking Burner Controller

Model AUR455C Dynamic Self-Checking Burner Controller

Model AUR355 Dynamic Self-Check Flame Monitor

Model AUR355 Dynamic Self-Check Flame Monitor

AUR255 Burner Controller

AUR255 Burner Controller

Model BC-R15 
Burner Controllers

Model BC-R15 
Burner Controllers

Model BC-R25
 Burner Controllers

Model BC-R25
 Burner Controllers

Model BC-R35
 Burner Controllers

Model BC-R35
 Burner Controllers

Model FRS-100 Flame Relay

Model FRS-100 Flame Relay

Model AUR890 Burner Controllers (ProtectoRelay Replacement)

Model AUR890 Burner Controllers (ProtectoRelay Replacement)

Model GV-A___ Gas shut-off valves

Model GV-A___ Gas shut-off valves

Model CCM21/CCV20
FSG Motorized Gas Valves

Model CCM21/CCV20
FSG Motorized Gas Valves

Model ECM3000 Control Motor for Butterfly Valves / Dampers

Model ECM3000 Control Motor for Butterfly Valves / Dampers

Model ATN-110A Ignition Transformer

Model ATN-110A Ignition Transformer

Model S7200
High Power Ignitor

Model S7200
High Power Ignitor

Model C6097A Gas Pressure Switch

Model C6097A Gas Pressure Switch

See detail at group website

Chúng tôi cung cấp dải sản phẩm rộng rãi cho Hệ thống Điều khiển An toàn Lò đốt, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn quốc tế đem lại sự tin cậy và an toàn cao cho các ứng dụng Lò đốt Công nghiệp.

Bộ dò lửa

Bộ điều khiển lò đốt

Van & Bộ chấp hành

Cảm biến & Thiết bị khác