Bộ điều khiển và lưu trữ | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Công nghiệp

Bộ điều khiển và lưu trữ

Overview

Model C1A Single Loop Controllers

Model C1A Single Loop Controllers

Model C1M Single Loop Controllers

Model C1M Single Loop Controllers

Model C15 Single Loop Controllers

Model C15 Single Loop Controllers

Model C25/26 Single Loop Controllers

Model C25/26 Single Loop Controllers

Model C35/36 Single Loop Controllers

Model C35/36 Single Loop Controllers

Model NX-___ Network Instrumentation Modules Controllers

Model NX-___ Network Instrumentation Modules Controllers

Model C7G Multi-loop Controller with Multifunction Display Model

Model C7G Multi-loop Controller with Multifunction Display Model

Model NX-SVG Smart Device Gateway

Model NX-SVG Smart Device Gateway

Model SR100/200 Hybrid Recorders

Model SR100/200 Hybrid Recorders

Model ARF100/200 Paperless Recorders

Model ARF100/200 Paperless Recorders

See detail at group website

Chúng tôi cung cấp dải sản phẩm phong phú các Bộ điều khiển và Lưu trữ tập trung cho các ứng dụng trong đo lương và điều khiển.

 

 

Bộ điều khiển

Chú thích

(*) A communication gateway that allows the interchange of information between various kinds of control device without programming, enabling smarter development work.

Bộ lưu trữ