Giải pháp năng lượng | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Tòa nhà

Giải pháp năng lượng

Overview

Phân tích dữ liệu năng lượng của khách hàng và đề xuất các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Giải quyết vấn đề với các giải pháp năng lượng của Azbil.

Hệ thống quản lý năng lượng tòa nhà (BEMS)

BEMS là một hệ thống hỗ trợ quản lý và điều khiển các thiết bị của tòa nhà đồng thời thực hiện tiết kiệm năng lượng và tăng sự thoải mái cho người sử dụng cùng lúc bằng cách sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. BEMS là một công cụ trực quan hóa việc tiêu thụ năng lượng của tòa nhà và hỗ trợ các hoạt động vận hành thiết bị thông minh hơn.

  • Chức năng của BEMS: quản lý, điều khiển và đo lường.
  • Giải pháp tổng thể: hoạt động PDCA kết hợp với BEMS.

 

 

*BMS : Hệ thống quản lý tòa nhà.

*EMS : Hệ thống quản lý năng lượng.

*PDCA : Chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến.

 

Dịch vụ quản lý năng lượng

Dịch vụ quản lý năng lượng dựa trên việc “Tối ưu hóa chẩn đoán phát hiện lỗi của tòa nhà” được hỗ trợ thực hiện bởi hệ thống BEMS và được cung cấp cùng với dịch vụ bảo trì hệ thống như một phần của “Dịch vụ quản lý năng lượng toàn diện”.

 

 

Preparation Interview Survey

 

Ứng dụng tiết kiệm năng lượng

Giải pháp năng lượng nâng cao, nhiều lựa chọn.

 

  • Ứng dụng chính

 

Điều khiển biến thiên lưu lượng gió (VAV)

Điều khiển biến thiên lưu lượng nước (VWV)

 

 

 

Điều khiển biến thiên nhiệt độ (VWT)

Điều khiển thông gió theo lô đỗ xe

 

 

Điều khiển làm lạnh tự nhiên

Điều khiển tối thiểu lưu lượng gió tươi

 

 

Điều khiển biến tần AHU

Điều khiển nhiệt độ & độ ẩm không đổi

 

 

Điều khiển nhu cầu năng lượng

Điều khiển nhu cầu năng lượng / hệ số công suất

 

 

  • Ứng dụng cho các thiết bị cơ sở khác

 

 

Điều khiển chu kì | Điều khiển ổn định chiếu sáng | Điều khiển theo lịch | Điều khiển rèm cửa sổ | Điều khiển tối ưu máy lạnh | Điều khiển vùng không tiêu thụ năng lượng | Điều khiển cài đặt theo lịch | Điều khiển biến đổi môi trường…

 

ESCO (Công ty dịch vụ năng lượng)

Mối lo ngại lớn nhất của khách hàng đang xem xét đầu tư thiết bị để cắt giảm chi tiêu năng lượng là khách hàng không thể hoàn toàn yên tâm trước việc đầu tư của họ có thực sự mang lại hiệu quả về kinh tế. Dịch vụ ESCO loại bỏ mối lo ngại này vì nó đảm bảo việc giảm chi phí năng lượng đến một mức nhất định sẽ được thiết lập dựa trên các chẩn đoán sơ bộ.

 

  • Azbil Việt Nam là nhà cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng, kế thừa lịch sử của ESCO tại Nhật Bản từ năm 1996.
  • Hợp tác với khách hàng để áp dụng “Dịch vụ toàn diện”: Đề xuất | Thiết kế và lắp đặt | Duy trì và quản lý | Dịch vụ | Thu xếp tài chính | Đảm bảo | Đo lường và xác minh | Đề xuất cải tiến.

 

 

Tham khảo

Hệ thống quản lý năng lượng (BEMS)

>See more

 

Dịch vụ quản lý năng lượng

>See more

 

Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO)

>See more