Hệ thống quản lý toà nhà thế hệ savic-net™FX | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Tòa nhà

Hệ thống quản lý toà nhà thế hệ savic-net™FX

Overview

savic-net™ FX (1)

savic-net™ FX (1)

savic-net™ FX (2)

savic-net™ FX (2)

savic-net™ FX mini(1)

savic-net™ FX mini(1)

savic-net™ FX (3)

savic-net™ FX (3)

savic-net™ FX (4)

savic-net™ FX (4)

See detail at group website
  • Hệ thống quản lý toà nhà thế hệ savic-netTMFX là một hệ thống có độ linh hoạt cao, hỗ trợ giao thức truyền thông mạng mở, cho phép phối hợp các thành phần thiết bị cơ sở khác nhau của hệ thống để có thể đáp ứng các nhu cầu cụ thể của nhiều loại công trình.
  • Hệ thống quản lý tòa nhà savic-netTMFX mini là hệ thống thu gọn đơn giản mà vẫn đủ đáp ứng những nhu cầu quản lý toà nhà.

Thông số chung

BMS savic-netTMFX

  • Hệ thống cấu thành bởi máy chủ quản lý tích hợp (MIS), máy chủ quản lý hệ thống (SMS), máy chủ lưu trữ dữ liệu (DSS), máy chủ lõi hệ thống (SCS), cho phép sử dụng máy tính cá nhân để điều khiển và giám sát hệ thống BMS như một thiết bị đầu cuối.
  • Số lượng điểm theo dõi lên tới 30,000.
  • Hệ thống có thể cung cấp tính năng dự phòng.
  • Giải pháp hệ thống quản lý toà nhà tích hợp (IBMS) với hệ thống quản lý năng lượng (EMS).

Brochure
System Specification

 

 

BMS savic-netTMFX mini

  • Hệ thống cấu thành bởi bộ máy chủ lõi hệ thống mini (SCS mini) trong đó tích hợp sẵn các chức năng của hệ quản lý tòa nhà và chức năng quản lý năng lượng.
  • Số lượng điểm theo dõi tối đa 500 điểm.

Brochure
See Detail     

savic-net, savic-net FX là tên nhãn hiệu thuộc tập đoàn Azbil .