Bộ điều khiển | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Tòa nhà

Bộ điều khiển

Overview

Bộ điều khiển mã R35 / R36

Bộ điều khiển mã R35 / R36

Bộ điều khiển nâng cao

Bộ điều khiển nâng cao

Mô-đun vào ra

Mô-đun vào ra

Bộ điều khiển FCU

Bộ điều khiển FCU

Bộ điều khiển VAV

Bộ điều khiển VAV

Bộ điều khiển máy lạnh/bơm

Bộ điều khiển máy lạnh/bơm

Màn hình thao tác

Màn hình thao tác

See detail at group website

Nhiều lựa chọn :

  • Bộ điều khiển vòng đơn
  • Bộ điều khiển phổ dụng
  • Bộ điều khiển nâng cao
  • Bộ điều khiển chuyên dụng

Cho mọi nhu cầu của hệ thống điều hoà thông gió HVAC :

  • Điều hoà không khí
  • Ống nước
  • Máy lạnh/ bơm
  • FCU/VAV
  • Thu thập dữ liệu

Bộ điều khiển vòng đơn

Bộ điều khiển phổ dụng

Bộ điều khiển nâng cao cho máy lạnh / bơm

Bộ điều khiển chuyên dụng

Các loại khác