Cảm biến | Công ty TNHH Azbil Việt Nam|Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tự động hóa Tòa nhà

Cảm biến

Overview

Cảm biến nhiệt độ / Độ ẩm phòng

Cảm biến nhiệt độ / Độ ẩm phòng

Bộ điều khiển đóng cắt theo nhiệt độ / Độ ẩm phòng

Bộ điều khiển đóng cắt theo nhiệt độ / Độ ẩm phòng

Cảm biến nhiệt độ gắn trần nhà

Cảm biến nhiệt độ gắn trần nhà

Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm

Cảm biến nhiệt độ / độ ẩm

Cảm biến nhiệt độ điểm đọng sương

Cảm biến nhiệt độ điểm đọng sương

Cảm biến nhiệt độ/ độ ẩm độ bền cao

Cảm biến nhiệt độ/ độ ẩm độ bền cao

Cảm biến chênh áp

Cảm biến chênh áp

Cảm biến áp suất

Cảm biến áp suất

Cảm biến nhiệt độ gắn ống nước

Cảm biến nhiệt độ gắn ống nước

Cảm biến đo CO2 gắn ống gió

Cảm biến đo CO2 gắn ống gió

Đồng hồ đo năng lượng

Đồng hồ đo năng lượng

See detail at group website

Nhiều lựa chọn :

  • Nhiệt độ
  • Độ ẩm
  • Áp suất
  • CO2 / CO

Cho mọi nhu cầu của hệ thống điều hoà thông gió HVAC :

  • Cảm biến gắn phòng
  • Cảm biến gắn ống gió
  • Cảm biến cắm ống nước / bể nước
  • Cảm biến ngoài trời

Cảm biến gắn phòng

Cảm biến nhiệt độ cắm ống gió

Cảm biến áp suất

Loại khác