BA Whitepaper Vol 1.0 | Công ty TNHH Azbil Việt Nam | Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tin Tức

2023.01.31

BA Whitepaper Vol 1.0

Nơi Làm Việc Góp Phần Phát Triển Doanh Nghiệp Với Sức Khoẻ ✕ Phong Cách Làm Việc Của Nhân Viên ✕ Bền Vững

 

Đã đến lúc hình dung lại nơi làm việc nên như thế nào đối với những nhân viên hỗ trợ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp!
Tìm hiểu cách tạo ra một nơi làm việc lành mạnh, nơi nhân viên cảm thấy an toàn, yên tâm và thoải mái khi làm việc.
Tài liệu kĩ thuật này sẽ giới thiệu các khái niệm về sức khỏe tại nơi làm việc từ quan điểm về không khí, ánh sáng, môi trường nhiệt.

Vui lòng kiểm tra chi tiết tại đây here

 

Thực hành tiết kiệm năng lượng trong hệ thống phân phối nước thuộc hệ thống HVAC của tòa nhà

 

Thực hành tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà sẽ góp phần to lớn vào việc tạo ra một xã hội bền vững và bảo vệ môi trường toàn cầu của chúng ta.
Vì các thiết bị HVAC trong các tòa nhà tiêu thụ một lượng lớn năng lượng nên cần tập trung vào việc tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực này. Vận hành hệ thống phân phối nước thuộc hệ thống HVAC là rất quan trọng để cân bằng lượng nước.

Vui lòng kiểm tra chi tiết tại đây here

 

 

Các biện pháp ngăn ngừa lây truyền bệnh qua không khí trong tòa nhà

 

Tài liệu kĩ thuật này mô tả về các biện pháp ngăn chặn sự lây truyền bệnh qua không khí minh họa cách sửa đổi thiết kế đối với hệ thống điều hòa không khí trung tâm có thể cải thiện hệ thống thông gió, quản lý độ ẩm, lọc không khí và tăng cường luồng không khí trong tòa nhà.

Vui lòng kiểm tra chi tiết tại đây here