Chương trình hợp tác với Đại học | Công ty TNHH Azbil Việt Nam | Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tin Tức

2022.12.21

Chương trình hợp tác với Đại học

Hội thảo chuyên đề dành cho sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM về Tự động hóa Công nghiệp trong tháng 11 và 12.

Sau hơn 1 năm tạm dừng do Covid-19 kể từ ngày chúng tôi ký Biên bản Ghi nhớ Chương trình Thực tập sinh với Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE), Azbil Việt Nam đã có cơ hội đóng góp cho Trường thông qua việc tổ chức hội thảo về 3 chủ đề: Tự động hóa quy trình, Nguyên lý đo của thiết bị trường và Tổng quan về điều khiển lò đốt – Hệ thống an toàn điều khiển lò đốt để sinh viên hiểu được thiết bị và hệ thống trong thực tiễn. Không chỉ nắm vững kỹ thuật, các bạn sinh viên còn có những chia sẻ mang tính chất định hướng nghề nghiệp cho tương lai.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đánh giá cao các buổi chuyên đề của Azbil Việt Nam đồng thời chúng tôi cũng rất vinh dự được đóng góp cho giáo dục địa phương, định hướng nghề nghiệp và là cơ hội tốt để chúng tôi thực hiện các hoạt động CSR của mình một cách có ý nghĩa nhất.

Sau 3 chuyên đề này, chắc chắn mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Azbil Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt hơn và chúng tôi rất mong chờ những hoạt động có ý nghĩa hơn trong những năm sắp tới.