Công ty TNHH Azbil Việt Nam tổ chức khóa học đào tạo kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc cơ bản | Công ty TNHH Azbil Việt Nam | Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tin Tức

2021.03.12

Công ty TNHH Azbil Việt Nam tổ chức khóa học đào tạo kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc cơ bản

Khóa học Kỹ năng Quản lý và Lãnh đạo

Từ ngày 21 đến 25/12/2020, Azbil đã tổ chức khóa đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ quản lý; và khóa học kỹ năng làm việc cơ bản và văn hóa doanh nghiệp cho toàn bộ nhân viên của Công ty. Cả 02 khóa học được thiết kế trên cơ sở kết hợp lý thuyết và thực hành, qua đó giúp các nhân viên hoàn thiện tốt các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc trong thời đại số.

Khóa học kỹ năng làm việc cơ bản và văn hóa doanh nghiệp

Thông qua việc giới thiệu các khái niệm, quan điểm tiên tiến về quản lý và lãnh đạo được lồng vào bối cảnh thực tế của môi trường kinh doanh hiện nay, các học viên được trải nghiệm và rút ra những bài học cho mình để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý.
Nội dung và mục tiêu của khóa học giúp người quản lý:
* Hiểu được vai trò, trách nhiệm và công việc của người quản lý và người lãnh đạo trong điều hành công việc để đạt được mục tiêu.
* Nắm vững vai trò, trách nhiệm và các kỹ năng cần thiết của nhà quản lý để đạt được mục tiêu công việc và tạo một môi trường làm việc năng động, hiệu quả và vui vẻ để khuyến khích nhân viên làm việc tốt nhất.
* Hiểu và áp dụng cơ bản các kỹ năng quản lý, đào tạo & huấn luyện nhân viên; giải quyết mâu thuẫn nhóm; giám sát & đánh giá hiệu quả công việc (KPI); động viên nhân viên trong vai trò và trách nhiệm của nhà quản lý; nhận diện và quản trị rủi ro, giải quyết vấn đề khi xảy ra sự cố.

Tổng kết

Lớp học diễn ra hết sức sôi nổi thông qua các bài giảng tập trung vào 4 chuyên đề cơ bản:
* Kỹ năng làm báo cáo giúp nhân viên đảm bảo bố cục chặt chẽ, đúng, đủ và kịp thời.
* Kỹ năng lập kế hoạch cơ bản và giải quyết vấn đề giúp các nhân viên xác định được mục tiêu, liệt kê công việc và cách quản lý thời gian phải hoàn thành.
* Kỹ năng làm việc nhóm giúp nhân viên có mục tiêu chung, giao tiếp hiệu quả, khả năng lãnh đạo phân công công việc, quản lý xung đột, tin tưởng tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm.
* Và cuối cùng là sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam giúp các nhân viên mới có cái nhìn khái quát hơn khi bước vào làm việc tại Công ty.
Kết thúc khóa học, các học viên đều đánh giá cao những kiến thức và kỹ năng quản lý cần thiết cho công việc. Họ có cơ hội được thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân. Bên cạnh đó, mọi người cũng được chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm quản lý thực tế từ giảng viên và đồng nghiệp, có thêm động lực để vượt qua những thách thức trong công việc và cuộc sống cũng như tìm ra được điểm yếu của bản thân để có biện pháp cải thiện kịp thời và hiệu quả.