Azbil - Triển lãm Chuyển đổi công nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương 2023(ITAP 2023) | Công ty TNHH Azbil Việt Nam | Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tin Tức

2023.10.04

Azbil - Triển lãm Chuyển đổi công nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương 2023(ITAP 2023)

Azbil sẽ tham gia triển lãm Chuyển đổi công nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương 2023 (ITAP 2023) sẽ được tổ chức tại Singapore EXPO Hall 2 và 3 từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023

Vui lòng nhấp vào banner bên dưới để biết chi tiết: