Cảnh giác với Email đáng ngờ giả danh  Giám đốc điều hành Azbil | Công ty TNHH Azbil Việt Nam | Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tin Tức

2023.05.22

Cảnh giác với Email đáng ngờ giả danh Giám đốc điều hành Azbil

Gần đây có những báo cáo về email đáng ngờ giả danh là từ một trong những giám đốc điều hành của chúng tôi.

Những email này yêu cầu trả lời và yêu cầu thông tin cá nhân. Nếu bạn trả lời,  thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng cho những mục đích gian lận, lừa đảo.

Azbil Việt Nam không gửi những email có nội dung như vậy.

Nếu bạn nhận được một email đáng ngờ, vui lòng xóa nó mà không trả lời.