Thông báo chuyển văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh. | Công ty TNHH Azbil Việt Nam | Chuyên gia trong lĩnh vực Tự động hoá Toà nhà & Tự động hoá Công nghiệp

 

Tin Tức

2020.07.20

Thông báo chuyển văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh.

Văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh được chuyển đến địa điểm mới kể từ ngày 20/7, cụ thể như sau:
Ngày có hiệu lực: 20 tháng 7 năm 2020.
Địa chỉ trụ sở mới: Lầu 4, Khu C, Số 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xin lưu ý rằng số điện thoại của chúng tôi tại văn phòng chi nhánh HCM là không thay đổi.